Handleiding thema

Het webschema vooraan in de handleiding toont je in één oogopslag wat je van een thema mag verwachten. Tal van ideeën voor klasaankleding, tussendoortjes en knallende slotactiviteiten helpen je om je thema te doen leven in de klas. Per activiteit krijg je een handig overzicht van wat je moet voorbereiden, welke materialen je nodig hebt en hoelang een activiteit duurt. Je krijgt door de praktische vormgeving snel zicht op de activiteiten. Voor wie wil worden extra didactische suggesties en vragen aangeboden.

Handleiding leerwerkboek

De handleiding is opgebouwd rond het leerwerkboek. Je vindt er didactische ondersteuning met werkvormen en suggesties voor vragen. De ‘focus op de leerlingen en ‘focus op de context zetten je aan om je les te personaliseren. De lesdoelen zijn online gekoppeld aan de leerplandoelen en eindtermen.

De evaluatie verduidelijkt wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De verticale leerlijnen situeren de les in het volledige traject en de horizontale samenhang legt linken met andere domeinen en thema’s. Een duidelijke markering geeft basis­leerstof (a.d.h.v. eindtermen) en verrijking aan.

Digitale verrijking

 • jaarplannen
 • toetsendatabank
 • extra informatie op de vernieuwde methodesite van Mikado
 • leerplandoelen via je agendaprogramma
 • collecties op het Archief voor het Onderwijs: verzameling filmfragmenten per thema
 • suggesties voor educatieve app’s in de hand­leidingen
 • vernieuwde oefeningen op nieuw platform
 • audiovisueel verrijkt bordboek (inclusief kijkplaten)

Ondersteunend materiaal

 • verkeersmap
 • posters
 • spelkaarten
 • kijkplaten
 • tijdlijnen