Handleiding leerwerkboek

De handleiding is opgebouwd rond het leerwerkboek. Je vindt er didactische ondersteuning met werkvormen en suggesties voor vragen. De ‘focus op de leerlingen en ‘focus op de context zetten je aan om je les te personaliseren. De lesdoelen zijn online gekoppeld aan de leerplandoelen en eindtermen.

De evaluatie verduidelijkt wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De verticale leerlijnen situeren de les in het volledige traject en de horizontale samenhang legt linken met andere domeinen en thema’s. Een duidelijke markering geeft basis­leerstof (a.d.h.v. eindtermen) en verrijking aan.