Mikado 2de en 3de graad - thema's

Leren leren 

Infokaders op maat van de leerlingen bieden achtergrondinformatie bij de inhoud. Verwijzingen naar de atlas en het internet trainen brongebruik en ict-vaardigheden. De letterkast brengt de essentie van de inhoud en de kernwoordenschat samen. De leerlingdoelen verwijzen naar de inhouden en zijn een richtlijn bij het leren.

Breng de wereld in je klas

Ga op (natuur)onderzoek, denk na over maatschappelijke problemen en bestudeer historische ontwikkelingen. Hiervoor neemt Mikado de leefwereld van de leerlingen als vertrekpunt. Een toegankelijke introductie vormt de start voor verdere verkenning van de wereld. Al doende ontdekken je leerlingen meer en meer binnen hun vertrouwde omgeving. Ga met een thema ongeveer 2 lesweken aan de slag. 

Persoonlijke ontwikkeling

Geloof jij ook in wereldoriëntatie waarbij leerlingen de grenzen van de wereld en van hun eigen kunnen durven verleggen? Opzoekopdrachten, ontwerpactiviteiten, muzische creaties, muzisch samenspel en talige uitdagingen verrijken de Mikado-thema’s met het oog op een brede persoonlijke ontwikkeling.