Digitale verrijking

 • jaarplannen
 • toetsendatabank
 • extra informatie op de vernieuwde methodesite van Mikado
 • leerplandoelen via je agendaprogramma
 • collecties op het Archief voor het Onderwijs: verzameling filmfragmenten per thema
 • suggesties voor educatieve app’s in de hand­leidingen
 • vernieuwde oefeningen op nieuw platform
 • audiovisueel verrijkt bordboek (inclusief kijkplaten)

Ondersteunend materiaal

 • verkeersmap
 • posters
 • spelkaarten
 • kijkplaten
 • tijdlijnen