Mikado 2de en 3de graad - leerwerkboeken

Structuur

De rustige vormgeving en duidelijke opdrachten dragen bij tot een overzichtelijke structuur. Je kan de lessen integreren in één of meerdere thema’s of als een af­zonderlijk pakket behandelen. De online jaarplannen tonen je verschillende combinatie­mogelijkheden

Handelen, spelen en onderzoeken 

De leerwerkboeken bevatten lessen met een duidelijk op­gebouwde leerlijn over de leerjaren heen. Mikado-lessen vertrekken vanuit herkenbare contexten om al handelend, spelend en onderzoekend inzichten en competenties te verwerven. 

Leren leren

Genummerde leerdoelen op het einde van elke les verwijzen naar de opdrachten waar leerlingen deze doelen kunnen bereiken. Bondige webschema’s bevatten de kern van de les en de bijhorende woordenschat die leerlingen onder de knie moeten krijgen. Leerlingen kunnen zich met de online oefeningen verder voorbereiden op een toets.

Onderzoekend en ontwerpend leren (natuur en techniek)

Hoe leer je leerlingen onderzoeken en ontwerpen, ook als je daar als leerkracht niet zo in thuis bent?
Mikado reikt je een vernieuwde methodiek aan.

De onderzoeks- en ontwerpcyclus in het leerwerkboek bieden de leerlingen inzicht in de opbouw van de lesactiviteit en dus in hun eigen leerproces. De weergave van de verschillende stappen in het leerwerkboek stimuleert het bewust doorlopen van de cyclus. Denk er zeker aan om tijd te maken voor de evaluatiefase: hier liggen kansen voor een grote leerwinst!

De twee nieuwe ontwerplessen per leerjaar zijn getest en goedgekeurd door je collega’s. De benodigde materialen en voorkennis bij de
leerkracht zijn bewust laagdrempelig gehouden.